Statistikken viser at det er høy sysselsetting og høyt utdanningsnivå̊ hos mange innvandrergrupper. Likevel er arbeidsledigheten blant innvandrere høyere enn for resten av befolkningen, skriver forfatteren. Statistikken viser at det er høy sysselsetting og høyt utdanningsnivå̊ hos mange innvandrergrupper. Likevel er arbeidsledigheten blant innvandrere høyere enn for resten av befolkningen, skriver forfatteren. Foto: Reidar Kollstad

Mitt Ap inviterer alle partier til å bli en del av løsningen