Tyskere, palestinere og bosetting

I et innlegg i avisen stiller Steinar R. Berge spørsmål med om vi i et tenkt tilfelle ville like å få «hundretusener av sivile tyske bosettere – f.eks i bosettinger på Gimlemoen, Slettheia, Baneheia og noen kvartaler Kvadraturen – med egne veier imellom dem».