• Vi har gode kunnskaper om at planområdet helt opp til vår tid, har vært viktige vinterbeiter for villreinen, skriver innsenderen om Buheii vindkraftverk. FOTO: NTB Scanpix

Grov statsautorisert miljøkriminalitet?

Bakgrunnen for denne påstand er at en realisering av Buheii vindkraftverk representerer en menneskeskapt forvandling av et tilnærmet villmarkspreget naturområde - til et industriområde.