• FOTO: Reinertsen, Rune Øidne

Fremtidens industri

Norsk prosessindustri er en fremtidsrettet industri. Gjennom forskning, utvikling og innovative løsninger har prosessindustrien skapt verdier og lønnsomme arbeidsplasser.