• FOTO: Anders Martinsen

Natur - for alle

De fleste av oss kommer oss ut i naturen nå når det er sommer.