• – Er det virkelig det beste for studentene å samles i store horder, midt i ett av byens mest trafikkerte kryss? spør innsender i dette innlegget om Nedre Lund Torv. FOTO: Ark-Net

Nedbygging av grønne lunger

Jeg er direkte berørt av de nye planene som nå skal behandles og kanskje realiseres. Jeg bor i Steinkleiva 6. Men det er også flere som blir berørt, og jeg stiller meg noe spørsmål her.