– Konsekvensen av Sørlandet sykehus sin nye praksis vil være at folk på Sørlandet i mange tilfeller ikke lenger vil få vite hvordan det går med de som er utsatt for ulykker eller kriminelle handlinger, skriver Ina Lindahl Nyrud, advokat for Journalistlaget. – Konsekvensen av Sørlandet sykehus sin nye praksis vil være at folk på Sørlandet i mange tilfeller ikke lenger vil få vite hvordan det går med de som er utsatt for ulykker eller kriminelle handlinger, skriver Ina Lindahl Nyrud, advokat for Journalistlaget. Foto: Kristin Ellefsen

Rimeligheten er forsvunnet i Sørlandet sykehus sin vurdering