Kristiansand og andre kommuner har gode erfaringer med slike avtaler, og ser at de bidrar til å forebygge at ungdom fortsetter inn i narkotikamisbruk. Da er det skuffende at nedgangen møtes med et skuldertrekk fra både helseministeren og lokale politikere.

Politi, helsesykepleiere og andre fagfolk opplever at bruken av narkotika har økt og at midlene til å gjøre noe med det har blitt redusert. I svar på spørsmål fra KrF svarer helseministeren at nedgangen i bruken av ruskontrakter ikke bekymrer henne. Samtidig kommer ikke regjeringen med realistiske alternativer. Dette er en frustrerende passiv politikk.

I fjor sikret Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet flertall mot en rusreform som avkriminaliserte bruk og besittelse av narkotika til egen bruk. Støre argumenterte den gang med at det er to «solidariteter» som begge er viktig i saken: For det første solidariteten med de tunge rusmisbrukerne, som er en sårbar gruppe som trenger helsehjelp og behandling. For det andre, solidariteten med unge mennesker som står i fare for å havne i rusmisbruk. For denne siste gruppen er både forebygging og klare konsekvenser ved brudd på lovgivningen viktig. Dette er fornuftige betraktninger som KrF støtter fullt ut.

Denne våren er imidlertid ruspolitikken kraftig endret, ikke gjennom politiske vedtak, men blant annet gjennom et rundskriv fra Riksadvokaten. Bruk og besittelse av narkotika til eget bruk får i realiteten ikke lengre noen konsekvenser. Paradoksalt nok er ingen av Støres to «solidariteter» ivaretatt: Man styrker ikke helse- og behandlingstilbudet for rusmisbrukere, samtidig som Politiet advarer om at deres arbeid for å bekjempe narkotikakriminalitet og hindre at unge rekrutteres inn i miljøet, blir vanskeligere.

KrF har tatt opp fagfolks bekymring i et spørsmål til helseministeren. I sitt svar skriver Kjerkol at hun forstår bekymringen til fagfolk, før hun fastslår: «Samtidig kan vi ikke iverksette inngripende tiltak i unge menneskers liv på bakgrunn av bekymring alene». Hun viser til at regjeringen en gang til neste år vil ta tak i dette gjennom en forebyggings- og behandlingsreform.

Dette er for passivt. Regjeringen bør snarest innføre en rusreform der bruk og besittelse av narkotika er straffbart. Der behandling og helsehjelp til rusmisbrukere styrkes. Der Politiet fortsatt skal prioritere bekjempelsen av narkotikabruk blant ungdom, og der de gis de nødvendige virkemidlene til å bekjempe narkotikakriminalitet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.