Min vurdering var, og er, ikke basert på inngående kunnskap om kommunal drift, for det har jeg ikke, men heller noen indikasjoner på at det er på høy tid at vi restrukturerer gammel kommunestruktur.

Kall det gjerne tvangssammenslåing, jeg ser på det som ansvarlig og nødvendig styring. Det må noen ganger til, fordi vi mennesker i utgangspunktet er skeptiske til endering.

Spesielt gjelder det når en selv må endre seg, eller på annen måte får endringen inn på livet. Og spesielt gjelder det organisasjoner som uansett effektivt eller ineffektivitet styre må sende regningen til innbyggerne.

Denne endringen treffer jo både politikere, administrasjon og oss brukere. Da mener jeg kunsten er å se litt forbi uvesentligheter og egeninteresser, og heller tenke på fellesskapet og framtiden. I motsetning til det jeg oppfatter fra en del innlegg i denne saken, at en tenker med hjertet, føler masse og er nærmest i sorg for det som engang var.

Faktum er vel at det en allerede på kort tid har fått til i den nye storkommunen er rimelig vellykket.

Så overraskelsen var stor da regjeringen overstyrte det lokale vedtaket om å legge spørsmålet om splittelse dødt. Ikke fordi det er synd på ledelsen i Kristiansand kommune, men fordi regjeringen på sin vaklende vei bruker krefter på denne saken. Er det for å få bort fokus fra deres manglende evne til å innfri «vanlige folks tur» løfter?

Det er også provoserende at regjeringen tillater seg å kaste landsdelen ut i kaos. Med det mener jeg blant annet all den usikkerhet omkampen forårsaker. Alt som må settes på vent, alle pengene som sløses bort og ikke minst den frustrasjonen som kommunalt tilsatte utvilsomt må føle etter års arbeid med å få den nye storkommunen på skinner.

Jeg mener at for de av oss som tenker noenlunde rasjonelt, og har akseptert å arbeide og tjene penger for å betale for oss, har en spesiell forpliktelse til å hjelpe til når myndighetene vakler.

Derfor vil jeg spesielt oppfordre yngre generasjoner til å bidra, slik at vi ikke går baklengs inn i framtiden dersom det blir en folkeavstemming eller liknende. For det er jo dere som ved en eventuell splittelse og oppbygging av nye kommuner må betale regningen. Ikke tro noe annet.

La oss vise at vi er klare for framtiden her i Kristiansand kommune.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.