• FOTO: Jacob Buchard

Grensene mellom fakta og fantasi forsvinner

Overskriften er stjålet fra Fvn onsdag 3. april.