• FOTO: Bjelland, Kjartan

Arbeid er viktigst!

Å bidra til at alle som kan skal ha en jobb som er trygg, forutsigbar og meningsfull krever et godt organisert arbeidsliv.