Solidaritet og nestekjærlighet er betingelsesløs, hvis ikke er den ikke ekte. Verdiene mister sin verdi når det i etterkant kommer krav og innstramminger. Bistand kan ikke gis ved at bistand tas.

Vi er i en absurd situasjon hvor krig i Ukraina gir oss som nasjon store ekstrainntekter. Krigen maner oss til solidaritet og nestekjærlighet, og vi står heldigvis klare for å ta imot og hjelpe mennesker som drives på flukt fra sine hjem og sitt hjemland. Norge og nordmenn har tradisjon for å stille opp med humanitær hjelp.

Det er derfor fullstendig uforståelig at vår regjering, med Arbeiderpartiet i spiss, legger frem – i fullt dagslys – et budsjett hvor våre kostnader ved å gi hjelp til ukrainere her i Norge skal dekkes inn ved å kutte i bistand og hjelp til de som lever i nød andre plasser i verden.

Krisen øker i fattige land på grunn av den samme krigen som vi tjener enorme summer på. Ubalansen blir større, og troverdigheten vår kan ikke bli annet enn mindre.

Godt det er organisasjoner og partier som reagerer resolutt på dette. SV varsler tøffe forhandlinger, og bistandsorganisasjonene stiller seg i kø med solid kritikk av forslaget. Politikken og retorikken i forslaget skyver på grensene for etiske prinsipper og menneskeverd. Det er skummelt at dette kommer i vårt lands viktigste styringsdokument. Det får betydning – for våre holdninger, våre meninger, for ordskiftet.

Vi kan ikke være bekjent av å ta fra de fattigste for å dekke inn våre egne økte utgifter på å vise solidaritet på hjemmebane. Internasjonal solidaritet og arbeid for å bekjempe krig og sult må utvises internasjonalt.

Det var ikke dette vi ønsket oss da vi ønsket en ny regjering og bedre retning i fordelingspolitikken i og for landet vårt.

Vær obs på bistandsrøveri!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.