• FOTO: Jacob Buchard

Hestmanden er viktig nok alene

D/S Hestmanden er ikke et lokalt skip for Vest Agder som skal belastes et lokalt museum, men et seilende nasjonalt monument for hele nasjonen. Derfor må skipets faste utgifter inn på Statsbudsjettet.