• FOTO: Holvik, Sondre Steen

Språk og historie

Den engelske historikeren Eugen Rogan innleder sin berømte bok om The Fall of the Ottomans, The Great War in the Middle East 1914-1920, med å fortelle historien om en ung mann, som skulle ha blitt hans grandonkel, men som falt i slaget ved Gallipoli i Tyrkia 1914 i ung alder.