• FOTO: Jacob Buchard

Den gamle kornsiloen

Det er et stort engasjement blant byens borgere vedr. den gamle kornsiloen og dens fremtid.