• FOTO: Arkiv

Skal Agder åpnes for massiv vindkraftindustri?

Energimyndighetenes forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land er ute på høring, med høringsfrist 1. oktober.