Har vi trygge skoleveier?

1200 1. klassinger i Kristiansand har begynt på skolen. Ca 80 av disse skal gå på skole på Hånes, mens ca 40 1. klassinger går på Ve skole i Tveit.