• Ekskludering er en av mange former for konsekvens av å bryte regler, men også den mest inhumane av alle konsekvenser, skriver innsenderen. FOTO: Anders Rye Skjoldjensen

Unyansert om ekskludering

Et leserinnlegget i FVN 12. Juni ”Jehovas vitner – hva er egentlig anklagen” rettes det spørsmålstegn ved avisens reportasje om internjustis i Jehovas vitner. Påstandene om ekskludering i leserinnlegget mener jeg må nyanseres: