I mitt og ditt hode er dette et uttrykk som brukes om kvinnen, uten at man mener at kvinner er svakere enn menn. Det er et uttrykk som har eksistert så lenge jeg har levd, og sikkert mye lenger enn dette. Det var en tid da kvinnen definitivt var det svake kjønn.

Kvinnen hadde ikke stemmerett, kvinnene var hjemmeværende med en haug med barn, og kvinnene var ikke med mennene sine på pub og drakk opp lønningen. Kvinnene hadde, kort sagt, ikke noe de skulle sagt. De var definitivt det svake kjønn.

Så vet jo alle, til og med Alf Albert, at tidene endrer seg. Nå er kvinnen i prinsippet fullt likestilt med menn både i arbeidslivet og i organisasjonslivet. Vi har har hatt kvinner i de ypperste posisjonene både i det offentlige og i næringslivet. Fotball er min lidenskap, og i sist Start-kamp, mot Grorud, var det kvinnelig dommer, som utførte sin oppgave perfekt, og vi har en kvinnelig fotballpresident, som våger å tale mannsbastionen FIFA rett imot.

Hjemme hos meg er det kvinnen i mitt liv som styrer skuta. Og hun er så lur at hun får det til å se ut som at jeg har medbestemmelsesrett. Jeg underkaster meg hennes regime fullt og helt, og stortrives med det.

Kvinnen er altså definitivt ikke det svake kjønn, noe jeg er sikker på at Alf Albert er enig i – det bare datt ut av ham. Så la nå denne svake mannen få fred...

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.