– Det er ikke troverdig at leilighetskjøperne kommer til å sykle eller kjøre kollektivt når de skal til byen eller andre steder, selv om utbygger skulle ønske å skape det inntrykket, skriver innsender. – Det er ikke troverdig at leilighetskjøperne kommer til å sykle eller kjøre kollektivt når de skal til byen eller andre steder, selv om utbygger skulle ønske å skape det inntrykket, skriver innsender.

Utbygging i Blomsbukta