• Forslaget vil etter vår oppfatning svekke soknene i Den norske kirke, skriver innsenderne. FOTO: Reidar Kollstad

En levende, lokal folkekirke

Regjeringen har nylig lagt fram forslag til ny trossamfunnslov.