• Selv den gamle grensen vi hadde på bil, på 0,5 i promille, ville være bedre for fritidsbåter enn den vi har i dag på 0,8, skriver innsenderen. FOTO: NTB Scanpix

Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker

Det er prisverdig at regjeringen har tatt initiativ til en analyse av hvordan ulykker med fritidsbåter kan reduseres.