– Selv etter kort tids drift, konstaterer vi at potensialet for et enda bedre togtilbud i Norge er stort, skriver Cathrine Elgin fra Go Ahead. – Selv etter kort tids drift, konstaterer vi at potensialet for et enda bedre togtilbud i Norge er stort, skriver Cathrine Elgin fra Go Ahead. Foto: Jan Kåre Ness

Klimagevinsten av bedre togtilbud