• FOTO: Torgeir Eikeland

Protestfestivalen og Billy Graham

TV-predikanten Billy Graham og president Nixon delte antisemittiske holdninger og planer om å drukne en million vietnamesere. Årets Protestfestival hyller Billy Graham.