• FOTO: Bjelland, Kjartan

Avfall Sør har fokus på ombruk

Avfall Sør sitt svar på leserinnlegg fra Borgny Nygaard 6.12: Avfall Sør har lenge lagt til rette for ombruk på våre gjenvinningsstasjoner.