• FOTO: Frank Mersland

En bærekraftig innvandringspolitikk

Kristiansand kommune har hatt en naiv asyl- og flyktningpolitikk over mange år.