• FOTO: Arkiv

Søgne påføres vekstskader

Nettavisen N 24 i Søgne hadde for kort tid tilbake en oversikt over utbyggingsprosjekter for boligbygging i Søgne som var under planlegging eller utførelse i nær framtid.