• Mengesha Yemane har gjort mer enn 50 forsøk på å leie seg en større bolig i Kristiansand. I dag bor han på Lund sammen med sin kone og deres to barn. FOTO: Myklebust, Eva

Leder: Kamp mot hverdagsrasismen

Det er vanskelig å konkludere med annet enn at fremmedfrykt er en viktig årsak når en familie fra Eritrea ikke får leie bolig. Det er i så fall uverdig for et samfunn som vårt.