• Godkjenningen til Næromsorg som tilbyr barnevernsplasser er under vurdering. FOTO: Kristensen, Eivind

Leder: Privat barnevern må rydde opp

Når det offentlige kjøper tjenester av private aktører innenfor barnevern er det viktig at kvaliteten følges opp.