• Det ligger an til en bred, politisk kamp for å få stoppet utsettelsen av et nytt akuttbygg ved Sørlandets Sykehus. FOTO: Reidar Kollstad

Leder: Ikke akseptabel utsettelse

Det vekker sterke reaksjoner på Sørlandet at et nytt akuttbygg ved sykehuset er utsatt. Med god grunn.