• «Julegada» i Vennesla later til å ha blitt en suksess. Den skapte et løft for både handelen og kulturen i bygda. Her er barn fra Kulturskolen under et av mange arrangementer. FOTO: Nicolai Gaustad Olsen

Leder: God jul i Vennesla

Vennesla tok grep og gjorde julehandelen til noe ekstra. Det skapte gode tall for næringsdrivende, men var også bra for aktivitet og kulturbyggingen i bygda.