• Etter alt å dømme kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til å kunngjøre en renteheving 20. september.

Leder: Sannsynlig renteøkning

Norges Bank har varslet det lenge, og i økonomien ligger det til rette for det. Det går mot styringsrenteheving senere i september.