• Ordfører Harald Furre innledet nylig på et møte for et nyopprettet, kommunalt utvalg som skal finne nye tiltak for å få flere ut i arbeidslivet. FOTO: Kjetil Reite

Haster å få flere unge ut i arbeid

Noe av det viktigste samfunnet driver med er å sørge for at unge mennesker kommer i arbeid. I Kristiansand går dette arbeidet tregt, men nå skal det tas grep.