Nicolai Tangen skal fortsatt være eier i AKO Capital, men både han og Øystein Olsen mener det er laget en ansettelsesavtale som fjerner habilitetsproblemer og sikrer integritet. Nicolai Tangen skal fortsatt være eier i AKO Capital, men både han og Øystein Olsen mener det er laget en ansettelsesavtale som fjerner habilitetsproblemer og sikrer integritet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Debatten vil ikke stilne ennå