• Natasha Kjærstad Pedersen er grunnlegger av og styreleder i foreningen Barnepalliasjon. FOTO: Kristin Ellefsen

Leder: Senter som fortjener støtte

Ildsjeler har i flere år jobbet for å etablere et nasjonalt senter for alvorlig syke og døende barn. Både for barnas og de pårørendes skyld bør et slikt senter bli realitet.