Barn som havner i varetekt eller i fengsel, har ofte vært i kontakt med både politi, barnevern og andre offentlige instanser mange ganger, viser nye funn. Barneombud Inga Bejer Engh mener mye hjelp er for fragmentarisk.  Barn som havner i varetekt eller i fengsel, har ofte vært i kontakt med både politi, barnevern og andre offentlige instanser mange ganger, viser nye funn. Barneombud Inga Bejer Engh mener mye hjelp er for fragmentarisk.

Viktige funn om barn i fengsel og varetekt