Bomring rundt Sørlandsparken kan bli besluttet neste år. Trolig kommer også en byvekstavtale, med høyere bomsatser, på bordet i 2021.  Bomring rundt Sørlandsparken kan bli besluttet neste år. Trolig kommer også en byvekstavtale, med høyere bomsatser, på bordet i 2021. Foto: Bjelland, Kjartan

Bomavgifter med sosial profil