• Ved årsskiftet var 83 felt i produksjon på norsk sokkel. Her fra Osebergfeltet. FOTO: NTB Scanpix

Node-bedriftenes nyorientering

Ifølge en Menon-rapport er Node-klyngen på ny opptur. Vi gleder oss like mye over orienteringen mot annet enn olje og gass.