• På landsbasis nå klarer 55 prosent av nyankomne innvandrere å komme seg videre i arbeid eller utdanning etter å ha avsluttet introduksjonprogrammet. FOTO: Christian Tunge

Leder: Flere flyktninger i jobb og skole

Ferske tall viser at stadig flere flyktninger kommer ut i utdanning og jobb. Introduksjonsprogrammet flyktninger må gjennom ser ut til å virke.