Marthe Schikora-Rustad (29) søkte mange jobber før hun fikk napp. Hun anbefaler alle med funksjonsnedsettelse å si ja til arbeidspraksis. Marthe Schikora-Rustad (29) søkte mange jobber før hun fikk napp. Hun anbefaler alle med funksjonsnedsettelse å si ja til arbeidspraksis. Foto: Stenbakk, Damares

Kan jobbe med funksjonsnedsettelse