• Slik kan det komme til å se ut på Tangvall i fremtiden. FOTO: Atelier T. Olsen og Siv.ing. A. Reinertsen/Haugen senter AS/Søgne kommune

Utfordrende på Tangvall

De påtenkte byggeprosjektene på Tangvall må ses i en større sammenheng.