• De to guttene Dawit (6) og Mathias (6) (foran på bildet) og Mulu Haile (f.v.), Fatuma Busra, Ekram (9) og Azeb Wolday sammen med Monica Strandmyr fra Refugees Welcome to Norway. FOTO: Ankersen, Roald

Leder: Umenneskelig tvangsflytting

UDI skal gjøre en ny vurdering av vedtaket om å tvangsflytte tre kvinner og tre barn fra Kristiansand. Det bør bare være ett mulig utfall av den vurderingen.