• Striden på rådhuset i Søgne vedvarer og gir seg stadig nye utslag. FOTO: Bjelland, Kjartan

Leder: Villniset i Søgne

Det avgåtte kontrollutvalget i Søgne ber rådmannen be om unnskyldning for et utsagn han skal ha kommet med. Problemene på rådhuset kommer neppe nærmere en løsning gjennom slike utspill.