• Jonathan trenger mye hjelp, familien føler at for mye legges på dem, etter at de har valgt å ta vare på ham hjemme. FOTO: Bjelland, Kjartan

BPA-brukere trenger fleksibilitet

Flere saker viser at ordningen med brukerstyrt assistanse trenger å bli enda mer fleksibel og individuelt rettet. Brukerne er en mangeartet gruppe - derfor må støtten også være det.