Humanisme kan ikke vike i krise

Selv om det er krisetid og vi kan få et helsevesen i en voldsom presset situasjon, kan vi ikke akseptere at det innføres aldersgrenser på hjelp.

Publisert: Publisert:

Helseminister Bent Høie (H) må forholde seg til vanskelige problemstillinger, men vil ikke ha en aldersgrense på hvem som skal få medisinsk korona-hjelp. Foto: NTB Scanpix

Leder

  • Fædrelandsvennen
Du leser nå en leder. Den uttrykker Fædrelandsvennens mening. Avisens reportasjevirksomhet er uavhengig av hva som menes på lederplass. Du kan sende inn din mening på fvn.no/dinmening.

Det er mange og presserende problemstillinger som reises om dagen, nye spilleregler hvor hvordan den norske befolkningen skal agere i forhold til pandemien som til en viss grad grad har satt oss ut av spill.

Helsevesenet ruster seg for et veldig trykk på sine tilbud og institusjoner, også der kan det komme problemstillinger av etisk karakter som er uvante for norske helsearbeidere å forholde seg til.

Så langt avviser man at det skal innføres en aldersgrense på hvem som skal få medisinsk bistand i fall kapasiteten blir sprengt. I Italia fikk en 60-åring ikke helsehjelp fordi personellet mente det var mer hensiktsmessig å bruke tid på yngre pasienter. Det er rystende lesing.

I et arbeidsnotat fra Helsedirektoratet ble et spørsmål om aldersgrense reist, men det har heldigvis ikke kommet med videre som et moment i de nye retningslinjene Helsedirektoratet, medisinsk fagfolk og etikere nå har utarbeidet. Helseminister Bent Høie holder frem den helt opplagte grunnen for det: alder er veldig forskjellig. En 70-åring kan ha bedre allmenntilstand og helse enn en 60-åring, og det vil være et veldig lite riktig kriterium.

Vi kan jo håpe at det norske helsevesenet har fått bedre tid til å forberede seg på det trøkket som kommer enn helseinstitusjonene i Italia, og slik sett slipper så harde valg. Men i teorien kan man ende der, og den diskusjonen og de tankene må vi ta i åpent lende i vårt demokratiske og transparente land.

Det finnes allerede retningslinjer i dette etisk krevende landskapet. Det er kriteriene alvorlighet, ressurs og nytte. Hvis for eksempel, for å ta et ekstremt tilfelle, leger rykker ut til en voldsomt stor ulykke slår disse kriteriene inn. Og allerede i dag, i forkant av en forventet presset situasjon, gjøres det prioriteringer. Pasienter som skal ha en planlagt operasjon hvor de antagelig vil trenge respirator etterpå er utsatt hvis det er forsvarlig, for å ha nok respiratorer tilgjengelige. Mange prioriteringer foretas nå, for at prioriteringene ikke skal bli inhumane og umulige når vi når toppen av pandemien.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Fædrelandsvennen mener
  2. Helsedirektoratet
  3. Koronaviruset
  4. Webview