Barn med kunnskap er vanskeligere å manipulere. Derfor er det viktig at skole og barnehage skånsomt, men tydelig, bevisstgjør. Barn med kunnskap er vanskeligere å manipulere. Derfor er det viktig at skole og barnehage skånsomt, men tydelig, bevisstgjør. Foto: Kjartan Bjelland

Tidlig læring om overgrep kan forebygge