Skolereform i riktig retning

Mer vekt på praktiske og utforskende fag, læring gjennom lek samt digitalisering. Mindre vekt på norsk sidemål. Regjeringens nye læreplaner tar norsk skole i riktig retning.

Les hele saken med abonnement