• Staten har utspilt sin rolle som eier i SAS. Den naturlige konsekvensen er å selge seg ut.

Leder: Riktig å selge seg ut av SAS

Tidene endres. Det var ikke lenger naturlig for Norge å være eier i SAS.