• Trond Blattmann (Ap) prøvde i formannskapet å kjempe mot en humanistisk skole, for å verne om den offentlige, men tapte. FOTO: Damsgaard, Vegard

Leder: Valgfrihet eller fellesskap

Formannskapet i Kristiansand vil anbefale at Utdanningsdirektoratet sier ja til en privat humanistisk grunnskole. Det er naturlig at dette skaper stor politisk splid.