• Det kan være en vanskelig gruppe å hjelpe; motivasjon, helse og livssituasjon varierer og er kompleks. Nettopp derfor er hjelpen fra velferdssamfunnet så viktig. FOTO: NTB Scanpix

Oppfølgingen av våre svakeste

Tre alvorlige mangler i Kristiansands oppfølging av rusmisbrukere og psykiatriske pasienter er avdekket. Det må rettes.